KUĆNI RED


Molimo da se pridržavate ovog kućnog reda i:
 • Da se prijavite u «Mediterraneou» i da tamo obavite sve formalnosti u vezi prijave boravka,
 • Korištenje soba i apartmana dozvoljeno je samo ukoliko ste uredno prijavljeni na recepciji,
 • Plaćanje računa vrši se unaprijed, ukoliko nije drugačije dogovoreno s vlasnikom,
 • Korištenje soba teče od kada je izdana do 10 sati slijedećeg dana, a korištenje apartmana od 14 sati do 10 sati zadnjeg dana korištenja usluge. Ako se smještaj koristi dulje, a najviše do 18 sati nadoplaćuje se pola dnevnog najma.
 • Da ne izazivate buku, koja smeta ostalim gostima u kući, od 22 sata do 07 sati ujutro
 • (kupanje, tuširanje, pjevanje, glasna uporaba radija ili TV aparata).
 • Da čuvate inventar, ugasite svijetla, zatvorite pipe, vrata i prozore u slučaju duljeg izbivanja.
 • Svaku počinjenu štetu gost je dužan odmah prijaviti izdavaocu i platiti. Ukoliko se gost i izdavaoc ne uspiju sporazumijeti, posredovat će «Mediterraneo».
 • Da ne nosite inventar izvan smještajnih prostorija.
 • Da u apartmane i sobe ne unosite zapaljiv materijal, eksploziv i slično.
 • Da ne primate posjete ako to niste prethodno dogovorili s vlasnikom.
 • Da ne uvodite životinje ako to niste prethodno dogovorili.
 • Kuhanje u sobama je strogo zabranjeno.
 • Ukoliko se ne pridržavate ovog kućnog reda, može vam se otkazati smještaj.
Na kraju, molimo Vas da budete ljubazni i da o svakoj eventualnoj neispravnosti u svojoj sobi ili apartmanu, ili o lošem postupku domaćina obavijestite «Mediterraneo» - 091 532 8357 i 091 432 8357. Knjiga žalbe nalazi se u «Mediterraneo-u».