Pravila i uvjeti rezervacije

Prilikom potvrde rezervacije podrazumijevamo da ste sa pravilima upoznati i suglasni te da ćete ih se u potpunosti pridržavati.

 1. Ponuda

Upit možete uputiti putem e-maila, faxa, telefona. Odgovor Vam šaljemo e-mailom ili faxom radi što boljeg predstavljanja smještajne jedinice. Na postavljani upit šaljemo ponudu prema traženim zahtjevima ili ukoliko nismo u mogućnosti ispuniti sve želje gosta šaljemo ponudu za najsličniji smještaj prema željama gosta. Agencija jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, tako i za istinitost cijena i uvjeta pod kojima se iste nude. Ukoliko u slučaju više sile prilikom dolaska nije moguće koristiti apartman agencija će ustupiti alternativan smještaj bez reduciranja cijene ukoliko je alternativan smještaj iste kategorije i vrste kao i rezervirani.

2. Rezervacija

 Prihvaćanjem ponude, odnosno uplate akontacije za ponuđeni smještaj gost prihvaća naše uvjete. Uplatom akontacije po ponudi agencije, potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, gost zasniva pravni odnos s agencijom, te potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća.
Troškove slanja akontacije snosi gost. Prilikom rezervacije gost je dužan pružiti na uvid sve osobne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Prilikom rezervacije smještaja potrebno je uplatiti akontaciju čiji postotak varira od 15% do 30 % ukupnog iznosa, ovisno o objektu koji se rezervira.
Ukoliko se uplata ne izvrši u dogovoreno vrijeme smatrat će se otkazom rezervacije te agencija je slobodna taj smještaj ponuditi drugom gostu.
 Nakon uplate akontacije agencije gostu šalje potvrdu o rezervaciji. Kao osnova za obračun otkaznih troškova uzima se datum kada je gost obavijestio da želi otkazati rezervaciju:

- za otkazivanje rezervacije 29 dana prije dolaska vraća se gostu akontacija umanjena za troškove slanja

 - za otkazivanje od 28. dana do 7 dana prije dolaska agencija zadrzava akontaciju

- za otkazivanje od 7 dana do dana dolaska i (NO SHOW) tj ne dolazak agencija ima pravo naplatiti cjelokupan iznos rezervacije tj. 100% .

Uplate akontacije moguće je izvršiti kako sli
jedi:
• Bankovnom doznakom na devizni račun Da bi uplata na devizni račun bila uredno izvršena potrebni su slijedeći podaci;
 Ime i prezime uplatitelja/nosioca rezervacije sa adresom stanovanja Primatelj:
 SWIFT: Gost je dužan agenciji odmah po uplati dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati, fax-om, u suprotnom agencija nije obvezna izvršiti rezervaciju usluge, te agencije ne snosi odgovornost za neizvršene rezervacije usluga zbog kašnjenja gosta u dostavi potvrde prema dogovorenom vremenu.

• Uplatom na žiro račun

 Da bi uplata na žiro račun bila uredno izvršena potrebni su slijedeći podaci; Ime i prezime uplatitelja/nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
 3. U slučaju kraćeg boravka od rezerviranog obračunava se ukupna cijena smještaja za cijelo rezervirano razdoblje.

 4. Cijene Cijene objavljene u ponudi agencije variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Cijene smještajnih jedinica izražene su u € temeljene na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Agencija zadržava pravo promjena navedenih cijena, te one mogu odstupati u slučaju monetarnih promjena najviše do 3 %, ovisno o tečaju. Tada agencije više ne može garantirati cijenu ugovorenu prilikom plaćanja akontacije i potvrde rezervacije.
 Plaćanje se obavlja u poslovnici agencije, u kunama, po cjeniku davatelja usluga ovjerenog kod nadležnog turističkog ureda.
Prijava iznosi 20,00 KN po osobi, jednokratno.
 U cijenu su uključeni troškovi električne energije, plina, vode.
 Cijena apartmana izražena na cjeniku je za dnevni najam apartmana, .
 Svaki stanodavac zadržava pravo na formiranje cijene za smještaj.

5. Dolazak

Gost na dolasku dolazi u agenciju ili kod stanodavca.
Ulazak u apartman je nakon 14 sati na dan pružanja usluge smještaja.
Agencija ili iznajmljivač nisu obvezni primiti goste prije 14 sati.
 Nakon primanja gosti će biti upućeni u rezervirani smještaj.
 Za neke objekte gost je dužan ostaviti polog (stanodavcu/agenciji) u iznosu od 100 EUR iz kojih će biti naplaćena eventualna šteta u apartmanu ili će novac biti gostu vraćen na odlasku.

 6. Odlazak

 Apartman je potrebno napustiti na dan naznačen na rezervaciji do 10 sati.
 Na dan odlaska gost je dužan dozvoliti pružatelju usluga pregled stanja unajmljenog smještaja, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska.
Kod odlaska stanodavac provjerava apartman i zadržava pravo nastalu štetu nadoknaditi iz pologa ostavljenog na početku. Ukoliko apartman ne napustiti do 10 sati zadržavamo pravo naplatiti još jedan dan. .

 7. Pravo agencije na promjene i otkaz rezervacije

 Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete popuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti , a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica. Ukoliko je agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta.
 Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Agencija je dužna sve goste koju su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani uplaćeni iznos.

 8. Reklamacije

 Reklamacije treba najaviti prilikom nastanka problema, ne uvažavamo reklamacije pri odlasku kako bi vam smanjili račun. Molimo sve nastale probleme i reklamacije prijaviti na vrijeme kako bi ih pokušali riješiti na obostrano zadovoljstvo.

 9.Obveza gosta
Gost je obvezan: pridržavati se izvješenog kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu ili prostorije agencije predati osobne dokumente radi prijave organima vlasti.
 Dokumenti će gostu biti vraćeni nakon najviše 24 sati. Dovođenje više osoba nego je ugovoreno voucherom ili dovođenje nenajavljenih kućnih ljubimaca u smještajnu jedinicu nije dozvoljeno. u tom slučaju agencija će gostu otkazati boravak i naplatiti cjelokupni iznos ugovorenog aranžmana tijekom boravka a najkasnije dan prije odlaska iz smještajne jedinice goste je obvezan u aganciji podmiriti nepodmirene račune ukoliko to nije obavio prije na dan odlaska gost je dužan dozvoliti iznajmljivaču pregled stanja unajmljenog smještaja te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska.
 U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost zbog nastalih troškova i odgovara agenciji za nastalu/učinjenu štetu.

 10. Rješavanje prigovora

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.
 Postupak u svezi s prigovorom: - ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju. U slučaju da gost nije u mogućnosti stupiti u kontakt sa agencijom, neodgovarajuću uslugu gost reklamira pružatelju usluga. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora.
Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti. - ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

 Ukoliko se opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
 Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete.
11. Nadležnost suda Ukoliko gost nije zadovoljan rješenjem agencije, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Rovinju.
12. Upozorenje Uplatom rezervacije gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih i pravnnih osoba.